Zákazy jízd - Francie

13. dubna 2008 v 12:52 | David75 |  Jurotrans - kdo má zájem,může přijít pracovat mezi nás.
Čl. 1. Všeobecné zakázky
Kategorie vozidel:
Nákladní a kombinovaná vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t s výjimkou zvláštních a zemědělských vozidel.
Území:
Na celé síti silnic a dálnic
Období:
Od 22:00 hod. v sobotu a v předvečer státního svátku do 22:00 hod. v neděli a v den státního svátku
Čl. 2. Dodatečná omezení
a) během letního období
Kategorie vozidel:
Nákladní a kombinovaná vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t.
Území:
Na celé síti dálnic a silnic
Období:
Soboty 21. a 28. července a 4., 11. a 18. srpna od 7:00 do 19:00 hod., a poté od 0:00 do 22:00 hod. v neděli (jízda je povolena během těchto sobot od 19:00 do 24:00 hod.)
b) během zimního období
Kategorie vozidel:
Nákladní a kombinovaná vozidla s největší povolenou hmotností větší než 7,5t.
Období:
Soboty 17. a 24. února a 3. a 10. března od 7:00 do 18:00 hod. a od 22:00 hod. do 22:00 hod. v neděli
(během těchto sobot je jízda povolena od 18:00 do 22:00 hod.)
Území:
Na následujících trasách:
Bourg en Bresse - Chamonix:
A40 od Pont d'Ain do Passy křiž. A40/A42) do Passy le Fayet (A40/RN205)
RN84 od Pont d'Ain (křiž. RN84/RN75) do Bellegarde
RN206 od Bellegarde do Annemasse
RN205 od Annemasse do Chamomix
Lyon - Chambéry - Tarentaise - Maurienne:
A43 od St-Priest (křiž. A43/A46) do tunelu Fréjus
A430 od Pont Royal (křiž. A43/A430) do Albertville (křiž. A430/RN90)
RN6 od St Bonnet-de-Mure do Frenay
RN90 od Pont Royal do Séez
RN201 od tranzit Chambéry
St. Julien-en-Genevois /Annecy/ Albertville:
RN201 ze St. Julien-en-Genevois do Annecy
RN508 z Annecy do Ugine
RN212 z Ugine do Albertville
Annemasse / Sallanches / Albertville:
RN205 z Annemasse do Sallanches
RN212 z Sallanches do Albertville
Lyon / Grenoble / Briancon:
A43 od St. Priest (křiž. A43/A46) do Coiranne (křiž. A43/A48)
A48 od Coiranne (křiž. A48/A43) do St. Egreve (křiž. A48/A480)
A480 od St. Egreve (křiž. A480/A48) do Pont-de-Claix (křiž. A480/RN85)
RN85 od Pont-de-Claix (křiž. RN85/A480) do Vizille (křiž. RN85/RN91)
RN91 od Vizille (křiž. RN91/RN85) do Briacon
Čl. 3. Opatření, uplatňovaná na určitých dálničních úsecích v regionu IIIe-de-France
Kategorie vozidel:
Vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t s výjimkou zvláštních a zemědělských vozidel.
Oblast:
Platí v následujících úsecích dálniční sítě Ile-de France:
A6a, A6b v úseku Pařížský okruh - dálnice A6 a A10 (Wissous)
A106 v úseku křiž. s A6b - Letiště Orly
A6 v úseku křiž. s A6a/A6b - křiž. s RN104 (Lisses)
A10 v úseku křiž. s A6a/A6b - RN20 (Champlan)
A13 v úseku Pařížský okruh - křižovatka Poissy-Orgeval
A12 v úseku křiž. s A13 (Rocquentcourt) - RN10 (Montigny-le-Bretonneux)
Období:
směr z Paříže:
pátek 16:00 - 21:00 hod.
sobota 10:00 - 18:00 hod.
předvečer státního svátku 16:00 - 22:00 hod.
neděle, státní svátek 22:00 - 24:00 hod.
směr do Paříže:
neděle, státní svátek 22:00 - 24:00 hod.
pondělí, den po státním svátku 6:00 - 10:00 hod.
Čl. 4. Stálé výjimky
Stálé výjimky jsou bez vydání zvláštního povolení platné pro následující dopravní operace:
1) Nákladní vozidla převážející výhradně živá zvířata, zkazitelné zboží nebo potraviny za podmínky, že podíl tohoto nákladu představuje alespoň polovinu ložné plochy vozidla nebo polovinu užitečného zatížení vozidla.
V případě částečných vykládek se podmínka minimálního nákladu vztahuje pouze k místu první vykládky za předpokladu, že další vykládky se uskuteční v zóně vymezené oblastí původu místa první vykládky a sousedními departementy nebo oblastí místa první vykládky a přilehlými oblastmi do vzdálenosti 150km od místa první vykládky.
Na pohyb výše uvedených vozidel se nevztahují podmínky minimálního nákladu v případě částečných nákladek, pokud jsou prováděny v zóně vymezené oblastí původu a sousedními departementy nebo oblastí původu a přilehlými oblastmi do vzdálenosti 150km od místa první vykládky.
Vozidla přepravující závodní koně nepodléhají podmínkám o minimálním podílu ložné plochy.
Prázdná vozidla, která přepravovala poštovní holuby mohou k jízdě použít celou silniční síť.
Seznam zkazitelných potravin:
Vejce; živé ryby, korýši a mušle; potraviny vyžadující zmrazení; zmrazené a hluboce zmrazené potraviny, zvláště masné produkty, plody moře, mléko a mléčné produkty, vaječné produkty, droždí a zeleninové výrobky včetně chlazených ovocných šťáv a polotovarů ve formě nasekané čerstvé zeleniny; všechny potraviny, které musí být udržovány teplé; čerstvé ovoce a zelenina (včetně brambor, cibule a česneku), řezané květiny, hrnkové květiny a rostliny, med, poražený dobytek.
2a) Vozidla podílející se na sezónní sklizni a přepravě zemědělských produktů z místa sklizně na místo skladování, zpracování a balení v rámci zóny vymezené oblastí původu a sousedními departementy nebo oblastí původu a přilehlými oblastmi do vzdálenosti 150km od prvního místa sklizně
2b) Vozidla podílející se na sezónní přepravě řepných řízků ze zpracovatelského závodu na místa uskladnění nebo použití. Tato vozidla nesmějí používat dálniční síť.
3a) Vozidla, jejichž náklad je nezbytný pro přípravu řádně povolených ekonomických, sportovních, kulturních, vzdělávacích nebo politických akcí za podmínky, že se zmíněné akce konají ve stejný den nebo nejpozději den následující po dni, kdy probíhá přeprava.
3b) Vozidla přepravující ohňostroje, jejichž použití musí být řádně schváleno na stejný nebo následující den.
3c) Vozidla, přepravující směsi uhlovodíků, NOS, UN 1965, ropné produkty UN 1202, 1203, 1223, nezbytné pro řádně schválená sportovní utkání za předpokladu, že předmětná akce se bude konat ve stejný den nebo nejpozději následující dne po uskutečnění přepravy.
4) Vozidla převážející pouze noviny a časopisy.
5) Vozidla provádějící stěhování kanceláří nebo továren v městské oblasti.
6) Vozidla speciálně určená pro pojízdný prodej zboží přepravovaného v rámci zóny vymezené oblastí původu a sousedními departementy nebo oblastí původu a přilehlými oblastmi do 150km od prvního místa prodeje.
7) Vozidla obchodníků využívaná při prodeji jejich zboží na veletrzích a tržištích v rámci zóny vymezené oblastí původu a sousedními oblastmi nebo oblastí původu a přilehlými oblastmi do 150km od prvního místa prodeje.
8) Vozidla, určená pro přepravu leteckého nákladu, na základě leteckého nákladního listu.
9) Vozidla, určená pro přepravu nemocničního odpadu nebo zboží, nezbytného pro chod zdravotnických zařízení.
10) Vozidla, přepravující zdravotnické plyny.
11) Vozidla, přepravující vybavení pro gamagrafii.
Prázdný návrat je povolen v zóně vymezené oblastí místa první vykládky a sousedních departementů nebo oblastí místa první vykládky a přilehlými oblastmi do 150km od místa první vykládky.
Vozidla z bodů 3, 6, 7 mohou cestovat naložená na závěr události nebo prodeje v místě, kde se událost nebo prodej uskuteční a v jeho přilehlých oblastech nebo do místa konání akce a přilehlých oblastí v okruhu 150km.
Pokud není stanoveno jinak, je oblastí původu region odjezdu (nebo příjezdu) vozidla do/z Francie.
Čl. 5. Krátkodobé výjimky
Výjimky z dopravních omezení podle ustanovení v článku 1 a 2 se zároveň nazývají krátkodobé výjimky a mohou být zajištěny pro:
- vozidla uskutečňující přepravu považovanou za nezbytnou a naléhavou, zvláště tu, která je určena k pomoci při výjimečných událostech jako je sucho, záplavy nebo přírodní katastrofy a humanitární účely
- vozidla k přepravě za účelem čištění skládky odpadků nebo jatek
- vozidla zajišťující podporu čistírnám oděvů a zajišťující odvoz špinavého prádla z hotelových komplexů s kapacitou 1000 a více pokojů
- cisterny používané pro dodávky:
servisním místům podél dálnic
letištím s leteckým palivem
- vozidla přepravující nebezpečné zboží určené pro naléhavé naložení v návaznosti na naléhavou vykládku v přístavu.
Příslušná povolení jsou vydávána prefektem v místě odjezdu na dobu nepřesahující dobu trvání zákazu pro kterou je výjimka požadována. Pro dopravní operace mající původ mimo Francii je povolení vydáváno prefektem na území při vstupu do Francie.
Čl. 6. Dlouhodobé výjimky
Výjimky ze zákazu jízd pod článkem 1 a 2 se nazývají dlouhodobé výjimky a mohou být vydány pro:
- vozidla nezbytná k zajištění nepřetržitého provozu určitých výrobních služeb. Pokud se jedná o přepravu nebezpečného zboží, může být toto povolení vydáno meziministerským výborem pro dopravu nebezpečného zboží.
- vozidla sloužící k zajištění veřejných nebo pohotovostních služeb
Povolení pro dopravní operace, označené v bodě 1 vydává prefekt v místě nakládky (nebo vstupu do Francie) předmětem schválení je místo doručení (nebo místo výjezdu z Francie).
Povolení pro dopravní operace v bodě 2 jsou vydávány prefektem v místě odjezdu.
Dlouhodobá povolení jsou vydávána na dobu maximálně 1 roku.
Čl. 7. Rozšíření omezení - hraniční zóny
Za účelem zmírnění následků nesouladu dopravních omezení Francie a okolních států, mají prefektové v hraničních oblastech možnost udělit výjimku v souladu s článkem 1 a 2 (trvalé zákazy jízd).
Čl. 8. Rozšíření omezení - výjimečné okolnosti
V případě výjimečných události, pokud vozidlo, které patří do kategorie, uvedené v článku 1, bude nepojízdné během 12 hodin předcházejících začátku doby omezení podle článků 1, 2, nebo 3, může mu prefekt příslušného regionu, v souladu s prefekty okolních regionů, umožnit jízdu částečně nebo věhem celého zákazu jízdy v rámci určené oblasti.
Čl. 9. Podmínky pro použití výjimky
Řidič vozidla, které je zahrnuto do stálé výjimky nebo krátko - či dlouhodobé výjimky musí být schopen při kontrole prokázat oprávněnost jízdy v době zákazu.
Povolení musí být ve vozidle. Aby bylo patrné, musí být před odjezdem vozidla vyplněno datum přepravy a SPZ.
Povolení může být odebráno vydávajícím orgánem, a to v případě nedodržení podmínek použití nebo uvedením nepravdivých informací za účelem získání povolení.
Státní svátky 2007

01. ledna Nový rok
08. dubna Velikonoce
09. dubna Velikonoční pondělí
01. května Svátek práce
08. května Příměří 1945
17. května Nanebevstoupení Páně
27. května Hod boží svatodušní
28. května Pondělí svatodušní *
14. července Den Bastily
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
01. listopadu Všech svatých
11. listopadu Příměří 1918
25. prosince 1. svátek vánoční
* Přestože dle zákona se jedná o den solidarity, tedy pracovní den, zákoník práce uvádí tento den jako státní svátek. Z tohoto důvodu platí dopravní omezení.
Pravidla pro přepravu zboží - Paříž
Od 1. ledna 2007 vstoupilo v platnost nové nařízení o dovozu zboží do Paříže a nakládce v Paříži. Nařízení platí pro profesionální dopravce, přepravující zboží do Paříže a/ nebo nakládající zboří v Paříži; společnosti přepravující zboží nebo nakládající zboží v rámci jejich činnosti; osoby, provozující příležitostnou přepravu zboží.
Kategorie vozidel:
vozidla s ložnou plochou menší než 29 m2
s elektrickým, plynovým nebo hybridním motorem nebo s konvenčními motory, které splňují EURO 3 (do 31. prosince 2008, EURO 4 (od 1. ledna 2009) nebo EURO 5 (od 1. ledna 2010).
Povolené období pro doručení 24 h denně
Kategorie vozidel:
ostatní vozidla s ložnou plochou menší než 29 m2
Povolené období pro doručení od 22:00 do 17:00 hod.
Kategorie vozidel:
ostatní vozidla s ložnou plochou 43 m2 nebo menší
Povolené období pro doručení od 22:00 do 07:00 hod.
Stálé výjimky platí pro:
bezpečnostní dodávky
zásobování obchodů
dodávky mouky
cisterny
přepravy aut
vozidla přepravující materiál na stavbu
vozidla určená k údržbě silnic
svoz odpadků
čištění
Upozornění:
Zastavení v pařížské zóně pro doručení je omezeno na 30 minut.
Je povinné použít kotouč Zásobování (Goods Delivery, Livraison Marchandises), na kterém je nutné označit čas příjezdu a druh motoru. Kotouče jsou k dispozici na úřadech v hlavním městě Paříži, profesních sdruženích, na obchodní komoře a policejních stanicích. Kotouč musí být viditelně umístěn za přední sklo.
Na vyhrazených autobusových jízdních pruzích je možné na omezenou dobu zastavit, v případě, že se jedná o místo dodávky, nejsou však určeny pro parkování. Tyto oblasti jsou vyhrazené pro nakládku nebo vykládku zboží. Toto opatření platí v Paříži, pokud nebude stanoveno jinak.
Dopravní omezení, přeprava cestujících
Kategorie vozidel:
Vozidla určená pro přepravu více než 8 cestujících (bez řidiče), zvláště ta, která jsou určená pro přepravu dětí.
Území: Vozidla nesmí cestovat mimo zónu, stanovenou departmentem odjezdu a okolní oblasti.
Období: soboty 28. července a 4. srpna 2007, od 00:00 do 24:00 hod.
Další informace můžete získat na adrese:
Mairie de Paris
Direction de la voirie et des déplacements
Section stationnement
15 bd Carnot
75012 Paris
Tel: (+33) 144 67 28 00
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím Sdružení:
AFTRI
Association Francoise des Transporteurs Routiers Internationaux
48 rue de la Bienfaisance
F-75008 Paris
Tel: (+33) 153 53 02 40, Fax: (+33) 153 76 13 03
FNTR
6 rue Ampére
F-75017 Paris
Tel: (+33) 144 29 04 29, Fax: (+33) 144 29 04 01
E-mail: fntr@fntr.fr
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama