Zákazy jízd - Rumunsko

13. dubna 2008 v 13:02 | David75 |  Jurotrans - kdo má zájem,může přijít pracovat mezi nás.
Kategorie vozidel:
Vozidla, která přesahují maximální povolené hmotnosti a rozměry.
Území:
Po celé silniční síti.
Období:
Soboty, neděle a státní svátky od 0:00 do 24:00 hod.
Kategorie vozidel:
Vozidla přepravující nebezpečné zboží.
Území:
Po celé silniční síti.
Období:
Každou noc od 22:00 do 5:00 hod.
Soboty, neděle a státní svátky od 0:00 do 24:00 hod.
Výjimky:
Zboží, které má následující UN čísla: 1202, 1203, 1223 nebo 1965;
Pro provozovatele dopravy s povolením rumunské Silniční správy, státní společnosti Dálnice a státní silnice (CNADNR) a Generálního policejního inspektorátu. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je možno získat povolení v kancelářích CNADNR na hraničních přechodech. Hraniční policie po ověření, zda přeprava probíhá v souladu s ustanoveními dohody ADR a s národní legislativou, povolení potvrdí. Kancelář CNADNR po stanovení trasy také potvrdí povolení, které je vydáváno ve třech kopiích. První je určena pro řidiče, druhá pro hraniční policii a třetí pro CNADNR. Rumunská Silniční správa a dopravní policie zodpovídají za provádění silničních kontrol vozidel přepravující zboží ADR.
Poznámka: Pro vozidla jedoucí na základě povolení musí provozovatel dopravy zajistit doprovodné vozidlo vybavené žlutými výstražnými světly, která musí být rozsvícena po dobu trvání dopravní operace. Nedodržení pravidel bude pokutováno částkou do 2000 do 8000 RON.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t
Území:
DN1 (E60) mezi Bucharest (DN1, km 7+418, křižovatka lon lonescu de la Brad Str - Aerogarii Bvd) a Barcanesti (křižovatka DN1, km 53+650-DN1A, km 70+550)
DN1 mezi Ploiesti (křižovatka DN1, km 67+248-DN1B) a Brasov (DN1, km 159+600, městský limit)
Období:
Od 1. ledna do 31. prosince 2007, od pondělí do pátku od 06:00 do 22:00 hod.
Výjimky:
Přeprava živých zvířat, mraženého nebo rychle se kazícího zboží
Přeprava v mezinárodní dopravě prováděná za účelem nakládky/vykládky nebo vyclení,
které probíhají na shora zmiňovaných silničních úsecích, prováděna následujícího:
prázdná jízda pro nakládku: originál objednávky nebo kopie, potvrzená přepravcem
prázdná jízda po vykládce: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu
naložená jízda pro vykládku: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu
vozidla, jedoucí na zvláštní povolení, vydané CNADNR, 38 Dinicu Golescu Bvd, Sector 1 -
Bucharest
Poznámka: vyžadované doklady, v případě, že povolení zahrnuje písemné prohlášení
dokládající nezbytnost jízdy na dané trase, označující počet vozidel, SPZ a dobu, na jakou
je povolení požadováno, kopie registračního oprávnění, doklad o zaplacení ro-vignette,
zvláštní povolení pro vozidla, převyšující maximální povolené hmotnosti a rozměry.
Povolení je vydáváno maximálně 15 dní před prvním dnem platnosti a zůstává platné
maximálně 6 měsíců. Originální povolení musí být ve vozidle a musí být na požádání
předloženo. Povolení je nepřenosné a v případě ztráty, odcizení nebo zničení nebude
nahrazeno. V takových případech musí být zažádáno o nové povoleni.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 7,5t
Území:
Na níže uvedených úsecích státních silnic (E)
Období:
Pokud není níže uvedeno jinak
ve státní svátky od 06:00 do 22:00 hod
v soboty a neděle v uvedeném období a v uvedeném čase
DN1 (E60) 1 Bucharest-Otopeni-Ploiesti 1. leden - 31. prosinec 0:00-24:00
DN1 (E60) Ploiesti-Brasov 1. leden - 31. prosinec 0:00-24:00
DN1 (E60) Cluj Napoca (exit)-Oradea (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN13 (E60) Brasov (exit)-Sighisoara-Tg.Mures(vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN15 (E60) Turda (exit)-Tg.Mures (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2 (E85) Sabaoani (křižovatka s DN28)-
Suceava-Siret (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2A (E60) Urziceni (exit)-Slobozia (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2A (E60) Slobozia (exit)-Harsova-
Ovidiu (křižovatka s DN22) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN39 (E87) Agigea (křižovatka s DN38)-
Mangalia (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN7 (E81) Pitesti (exit)-Rm. Valcea-Vestem
(křižovatka s DN1) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN7 (E68) Olia (křižovatka s DN68A)-Arad (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
1 platí pro všechna vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t každý den během celého roku
Výjimky:
Vozidla civilní ochrany, pohřební služby a první pomoci, humanitární přepravy, poštovní přepravy,
distribuce pohonných hmot, přepravy živých zvířat, přeprava zkazitelného zboží (včetně čerstvého
chleba), přeprava zboží pod řízenou teplotou za podmínky, že množství tohoto zboží tvoří alespoň
polovinu kapacity vozidla, havarijní vozidla, vozidla zdravotnických služeb.
Alternativní trasy:
Během období, kdy platí dopravní omezení, mohou být použity všechny další silnice za podmínek,
že budou dodrženy nejvyšší povolené hmotnosti a zatížení na nápravy platné pro příslušné
kategorie.
Sankce:
Pokuta ve výši 2000-4000 RON může být uložena za nedodržení zákazů jízd v době platnosti
dopravních omezení a ve výši 600-2000 RON za nedodržení požadavku na množství
přepravovaného zboží.
Státní svátky
01. - 02. ledna Nový rok
08. dubna Velikonoce (pravoslavné)
09. dubna Velikonoční pondělí (pravoslavné)
01. května Svátek práce
01. prosince Státní svátek
25. - 26. prosince Vánoce
DOPRAVNÍ OMEZENÍ V BUKUREŠTI
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povoleno hmotností nad 5t
Území:
Zóna A ohraničená následujícími silnicemi:
Dacia Bvd - Traian St - Nerva Traian St - Octavian Goga Bvd - Marasesti Corridor - Marasesti Bvd
- Metropolit Nifon St - Lebertatii Bvd - Calea 13 Septembrie - Pandurilor St - Grozavesti St -
Orhideelor St - Dinicu Golescu Bvd - náměstí Gara de Nord - Calea Grivitei - Nicolae Titulescu St -
Banu Manta Bvd - Ion Mihalache Bvd - Maresal Averescu Bvd - Constantin Prezan Bvd - Aviatorilor
Bvd - Mircea Eliade Bvd - P.I.Ceaikovski Bvd - Barbu Vacarescu St - Tunari St - Dacia Bvd
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t
Území:
Zóna B ohraničená následujícími silnicemi:
Aerogarii Bvd - Cpt Alex Serbanescu St - Barbu Vacarescu St - Fabrica de Glucoza St - Petricani
hlavní silnice - Doamna Ghica St - Colentina hlavní silnice - Fundeni hlavní silnice -Morarilor St -
Basarabia Bvd - 1 Decembrie 1918 Bvd - Th. Palady Bvd - Camil Ressu Bvd - Fizicienilor St -
Energeticienilor Bvd - Calea Vitan - Vitan Barzesti hlavní silnice - Ion Iriceanu St - Turnu Magurele
St - Luica St - Giugiului hlavní silnice - Alexandru Anghel St - Prelungirea Ferentari St - Calea
Ferentarilor - M. Sebastian St - Calea 13 Septembrie - Ghencea Bvd - Brasov St - Virtutii hlavní
silnice - Calea Crangasi - přechod Grant - Calea Grivitei - Bucurestii Noi Bvd - Jiului St -
Poligrafiei Bvd - přechod Jiului - Baiculesti St - hlavní silnice Straulesti - Ion Ionescu de la Brad
Bvd
Období:
Od 1. července do 31. srpna denně od 7:00 do 20:00 hod.
Od 1. září do 30. června denně od 08:00 do 19:00 hod.
Mimo uvedené časy je vjezd povolen pouze na základě zvláštního povolení.
Výjimky:
Dopravní omezení se nevztahuje na následující vozidla, pokud jsou ve výkonu služby: sanitní
vozidla, vozidla civilní ochrany, policejní, četnická a hasičská vozidla, vozidla pohraniční policie,
vozidla Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva veřejných věcí, vozidla
vězeňské služby, vozidla zvláštních jednotek rumunské Informační služby a Správy pro obranu a
ochranu.
Do vymezených oblastí v době zákazu jízd mají přístup níže uvedená vozidla za předpokladu, že jim
bylo vydáno zvláštní povolení: vozidla silniční údržby, vozidla odtahové služby, vozidla autoškoly
pro získání řidičského oprávnění C, CE a CIE, poštovní vozidla a vozidla provádějící rozvoz zásilek,
vozidla přepravující chléb, pečivo a mléko v cisternách, vozidla přepravující nebezpečné zboží,
vozidla směřující na celní úřady nebo do průmyslových oblastí po zvláštních trasách (viz níže
uvedené).
V případě nedodržení předpisů hrozí uležení pokuty ve výši od 30 000 RON do 50 000 RON.
Povolení
Povolení vydává bukurešťská radnice prostřednictvím dopravního úřadu. Denní povolení jsou rovněž k dostání na čerpacích stanicích Petrom, na hlavních přístupových cestách do Bukurešti. Ceny (v RON) následující:
A) pro přístup do zóny A:
Nejvyšší povolená hmotnost měsíční denní
do 5t bez poplatku bez poplatku
nad 5t do 7,5t 20 000 2 000
nad 7,5t do 12,5t 40 000 4 000
nad 12,5t do 16t 80 000 8 000
nad 16t do 22t 120 000 12 000
nad 22t do 40t 160 000 16 000
nad 40t 200 000 20 000
B) pro přístup do zóny B:
Nejvyšší povolená hmotnost měsíční denní
do 5t bez poplatku bez poplatku
nad 5t do 7,5t 5 000 500
nad 7,5t do 12,5t 10 000 1 000
nad 12,5t do 16t 15 000 1 500
nad 16t do 22t 20 000 2 000
nad 22t do 40t 25 000 2 500
nad 40t 30 000 3 000
Poznámky:
Dopravní omezení jsou vyznačena příslušným dopravním značením.
Vozidlům s nejvyšší povolenou hmotností nad 5t, jejichž místem určení není město Bukurešť, je zakázán tranzit Bukureští.
Povolení jsou nepřenosná. Musí být předložena na vyzvání spolu s technickým průkazem.
Povolení, která jsou platná v zóně A, jsou zároveň platná v zóně B.
Vozidla, kterým byla vydána zvláštní povolení a která směřují do zóny B nebo na některé celní úřady nebo do průmyslových zón, mají přístup do vymezené zóny pouze za předpokladu, že použijí následující trasy:
Přístup do zóny B:
- z Bukurešti - Pitesti dálnice, přes Iuliu Maniu Bvd,Valea Casvadelor St, Valea Oltului St, Prelungirea Ghencea St
- z DN6, přes Alexandriei hlavní silnice, Antiaeriana hlavní silnice
Přístup k celním úřadům a průmyslovým zónám:
- přístup k celnímu úřadu na Timisoara Bvd - Timisoara Bvd z Valea Cascadelor St nebo Valea
Oltului St k Romancierilor St a zpět
- přístup k průmyslové zóně mezi Timisoara Bvd, Iuliu Maniu Bvd, Vasile Milea Bvd, Lujerului St, přes Timisoara Bvd, Vasile Milea Bvd, Iuliu Maniu Bvd a zpět
- přístup k průmyslové zóně mezi Drumul Sarii, M. Sebastian St, Cal. Rahovei a Progresului St via Calea 13 Septembrie, M. Sebastian St, Razoare St, Progresului St, Panduri hlavní silnice a zpět přes Calea 13 Septembrie
- přístup k průmyslové zóně mezi Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Istrati St, Progresului St, přes Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Instrati St, Progresului St
- přístup k průmyslové zóně Tovar přes Toporasi St
- přístup k průmyslové zóně mezi Ziduri Mosi St, Ferdinand Bvd, Obor Railway Station Bvd,
Baicului St, Paharnicu Turturea St, Heliade intre Vii St, Doamna Ghica St, přes Domna Ghica
St, Heliade intre Vii St, Pharnicu Turturea St, Baicului St, Obor Railway Station Bvd,
Ferdinand Bvd, Ziduri Mosi St a zpět
- přístup k celnímu úřadu na Expozitiei Bvd, přes Bucurestii Noi Bvd, Ion Mihalache Bvd, Clabucet St, Expozitiei Bvd a zpět přes Putul lui Dracoun
- přístup k průmyslové zóně Splanul Unirii, mezi Vitan Barzesti hlavní silnice a Mihai Bravu hlavní silnice v splanul Unirii, k Mihai Bravu hlavní silnice a zpět
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama